BioMassa-Erf Putten NEE

Home


  • BIOMASSA ERF PUTTEN VAN DE BAAN! De gemeenteraad van Putten heeft in de raadsvergadering van 7 april 2011 besloten GEEN opdracht te geven voor een fase 2 onderzoek, en dus GEEN biomassa-erf in Putten te willen! 
 De Belangengroep Leefbaar Steenenkamer bestaat uit buurtbewoners van Steenenkamer die strijden voor een leefbaar buitengebied. Er worden door de politiek grote woorden gesproken over de waarde van het buitengebied, maar bij elke gelegenheid die zich voordoet kijkt de politiek met begerige ogen naar dit mooie stukje Putten. Wordt de buurtschap niet als een taart opgedeeld door allerlei provinciale wegen dan moet er wel een agropark komen. We zijn het zat. We willen niet het afvalputje van de regio worden. Voor meer informatie over de buurtschap Steenenkamer zie 
www.steenenkamer-putten.nl

 
Er wordt nu gesproken over een agro-productiepark of biomassa-erf Hoornsdam.
 Wij komen op tegen het voornemen om een biomassa-erf in onze buurtschap te realiseren: 

  • Biomassa-erf is een mooie naam die moet verbloemen wat het eigenlijk is. Een grote hoop afval die in grote silo’s moet verrotten of vergisten om er gas of brandstof van te maken. Eén ding is zeker: afval en vergisting stinkt. En niet zo weinig. Ervaring leert dat dit enorme stankoverlast oplevert.
  • Door het biomassa-erf zal de verkeersdruk toenemen wanneer er volgens plan jaarlijks 200.000 ton afval zal worden aangevoerd, en dus ook weer moet worden afgevoerd.  Dat zijn 60 vrachtwagens per dag! Het wegennet is totaal niet ingericht voor het verkeer wat er nu al overheen dendert. Al dat verkeer vormt een groot gevaar voor met name de fietsers, en in het bijzonder voor de schoolkinderen. Er is al vaker beloofd dat er naar gekeken en wat belangrijker is wat aan gedaan zal worden, maar daar blijft het al 20 jaar
  • Het is de bedoeling om op het biomassa-erf te experimenteren met het winnen van ethanol – biogas – fosfaat – stikstof enz. Dat zijn brandbare en ontploffingsgevaarlijke stoffen. Er is op zich natuurlijk niks mis mee om daar onderzoek naar te doen!! Maar niet in een buurtschap waar rondom bewoners wonen, waar zich een school op 600 meter en een hotel, een jachthaven, en recratiegebied en een camping op 400 meter afstand bevinden.
  • Op een biomassa/erf komen opslagsilo´s en vergistingstanken. Een erf van voorlopig al vast 15 ha.  Niet is waar je graag tegen aan wilt kijken. Dit zou een aanslag wezen op onze mooie buurtschap.
  
 
Er is nu nog een mogelijkheid om de gemeente te overtuigen dat dit plan hier in onze buurtschap niet wenselijk is, en er geen enkel draagvlag voor te vinden is. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de politiek heel erg goed weet dat er een grote groep mensen is die hier de dupe van wordt, en dat deze mensen een stem hebben, EN DIE LATEN HOREN OOK!
 
Om onze stem zo veel mogelijk te laten horen hebben zoveel mogelijk sympathisanten nodig. Geef je op! Mail je naam en adres naar 
 
 
         SAMEN ZIJN WE STERKER OM WAT /DAT TE BEREIKEN!!